ประกาศสอบราคา

ซื้อระบบเสียงประกาศ พร้อมติดตั้ง ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลก ๑ ระบบ